wtorek, 12 czerwca 2018

Dodatkowe opłaty, o których należy pamiętać przy zaciąganiu pożyczki

Pożyczki związane są z szeregiem różnych opłat, zatem zanim zdecydujemy się na skorzystanie z jakiejś oferty, powinniśmy poświęcić czas na zapoznanie się z jej kosztami. Jakie dodatkowe opłaty oprócz oprocentowania mogą być naliczone przez pożyczkodawcę?

Na remont, na wyjazd wakacyjny, na pokrycie długów, na założenie firmy czy też na kupienie nowego telewizora – pożyczki zaciągamy na szereg różnych celów. Aktualnie uzyskanie pożyczki jest naprawdę bardzo łatwe i szybkie. Co więcej, możemy otrzymać ją całkowicie bez przez internet – bez potrzeby wychodzenia z domu.

Zanim jednak zdecydujemy się na złożenie wniosku pożyczkowego, powinniśmy poświęcić odrobinę czasu na zapoznanie się z różnymi ofertami i porównanie ich ze sobą – dzięki temu będziemy wiedzieli, która z nich będzie najkorzystniejsza. W tym celu możemy wykorzystać też pomoc pośrednika finansowego specjalizującego się w kredytach – to on może przeanalizować dla nas dostępne oferty i wskazać, jaka pożyczka będzie wyróżniała się najlepszymi parametrami.

Skupmy się jednak na dodatkowych opłatach, o których powinniśmy pamiętać przy zaciąganiu pożyczek. Oprócz oprocentowania, które daje odsetki, spotykamy się również z szeregiem innych kosztów. Zalicza się do nich:

  • prowizję od udzielenia pożyczki
  • opłatę za ubezpieczenie pożyczki
  • opłaty dodatkowe, w tym opłaty przygotowawcze, za rozpatrzenie wniosku, opłaty notarialne, opłaty weryfikacyjne
  • koszty związane z ofertami wiązanymi
  • koszty dotyczące opóźnienia w spłacie zobowiązania

Kiedy naliczane są takie właśnie opłaty? Jaka jest ich wysokość? Czy można ich jakoś uniknąć? Poniżej przyglądamy się każdej z nich z bliska.

Oprocentowanie

To główna opłata związana z zaciągnięciem pożyczki. Odsetki wyznaczone przez oprocentowanie doliczane są do każdej raty. Im dłuższy okres pożyczki, tym także więcej odsetek oddamy pożyczkodawcy.

Oprocentowanie najczęściej wynosi kilka procent, ale jest ograniczone przez tak zwaną ustawę antylichwiarską zgodnie z którą odsetki od pożyczek gotówkowych nie mogą być wyższe od czterokrotności stopy lombardowej.

Stopa ta jest określana przez Radę Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim. W 2018 roku stopa lombardowa została uchwalona na poziomie 2,5%, dlatego pożyczki nie mogą mieć oprocentowania wyższego niż 10%.

Warto jednak pamiętać, że w związku z ograniczeniami wynikającymi z ustawy pożyczkodawcy stosują inne sposoby na pozyskanie pieniędzy od klientów. Właśnie tutaj mowa o szeregu różnych opłat dodatkowych.

Prowizja

Prowizja, która jest określana również jako marża, jest opłatą jednorazową, która jest naliczana przy udzielaniu pożyczek i kredytów. Wynosi ona najczęściej od kilku do kilkunastu procent wysokości pożyczki albo kredytu.

Najczęściej prowizja jest wliczana do wysokości pożyczki czy kredytu, dlatego też na umowie możemy zobaczyć wyższą kwotę do wypłaty, ale w rzeczywistości nadwyżka ta jest przeznaczone do opłacenia prowizji. Następnie prowizję spłacamy wraz z innymi kosztami kredytu w comiesięcznych ratach.

Zdarzają się także oferty, które dostępne są bez prowizji – w tym przypadku wynosi ona 0%. Warto jednak przeliczyć, czy konkretna oferta bez prowizji jest opłacalna, ponieważ mogą pojawić się dodatkowe opłaty, na przykład wyższe oprocentowanie wyrównujące tę stratę dla pożyczkodawcy.

Ubezpieczenie pożyczki

W przypadku pożyczek gotówkowych jest dobrowolne. Dzięki niemu możemy otrzymać pomoc, pożyczkodawca straci pracę, będziemy miał wypadek lub dojdzie do śmierci pożyczkobiorcy.

Aby mieć pewność, że ubezpieczenie jest korzystne, należy zapoznać się z jego umową. Koszt ubezpieczenia pożyczki to najczęściej kilka czy kilkanaście złotych dodatkowo do raty.

Opłaty przygotowawcze i za rozpatrzenie wniosku

Są one najczęściej pobierane w przypadku pozabankowych firm pożyczkowych i to one wynoszą wówczas najwięcej. W tym przypadku firma pożyczkowa może ustalić wyższą wysokość opłaty niż przy oprocentowaniu, dlatego opłata przygotowawcza może wtedy wynosić nawet kilkaset i więcej złotych.

Opłata przygotowawcza jest pobierana wtedy, gdy pożyczka zostanie przyznana. Musimy jednak oddzielić ją od opłaty za rozpatrzenie wniosku, która zwykle wymagana jest jeszcze przed jego rozpatrzeniem. Uważajmy na takie oferty, ponieważ często mamy wtedy do czynienia z oszustwem – opłata za rozpatrzenie wniosku jest pobierana, ale tak naprawdę nie jest on rozpatrywany albo jest rozpatrywany negatywnie, a klient nie może wtedy odzyskać swoich pieniędzy.

Opłaty notarialne

W przypadku pożyczek opłaty notarialne pobierane są przy ustanowieniu hipoteki, czyli wtedy, gdy zabezpieczeniem transakcji jest nieruchomość. Pożyczka hipoteczna wymaga wtedy sygnowania odpowiedniej umowy u notariusza – koszty są wtedy najczęściej dzielone po połowie na pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę.

Wysokość opłaty notarialnej zależna jest od wartości zabezpieczenia, czyli nieruchomości i wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Opłaty weryfikacyjne

Tego rodzaju opłaty są pobierane głównie przy pożyczkach pozabankowych oferowanych przez internet. Wynoszą zwykle 1 złoty albo 1 grosz i pobierane są w formie przelewu.

Klient dzięki temu przechodzi weryfikację tożsamości przed uzyskaniem pożyczki pozabankowej. Jeśli dane w przelewie pokrywają się z danymi wpisanymi we wniosku pożyczkowym, wówczas weryfikacja jest pozytywna. Właśnie dlatego przelewu weryfikacyjnego nie można wykonać z konta bankowego innej osoby.

Koszty związane z ofertami wiązanymi

Wiele banków oferuje pożyczki w ramach tak zwanych ofert wiązanych, które określane są także mianem cross-sellingu. Jest to strategia sprzedażowa mająca na celu zachęcić klienta do skorzystania z kilku ofert jednocześnie przez zaproponowanie mu korzystniejszych warunków. Przykładowo, jeśli założymy konto bankowe przy zaciąganiu pożyczki, bank odstąpi od naliczenia prowizji.

Warto jednak pamiętać o tym, że oferty wiązane nie zawsze są tak atrakcyjne, na jakie wyglądają. Zdarza się, że tak naprawdę bardziej opłacalne jest zrezygnowanie z proponowanych przez bank ofert niż zgodzenie się na nie, ponieważ jeśli wyrazimy zgodę, tak naprawdę poniesiemy wyższe koszty w ogólnym rozrachunku.

Jeśli bank oferuje nam pożyczkę w ramach cross-sellingu, pamiętajmy o tym, aby dokładnie przeliczyć, czy jest to dla nas opłacalne. Koszt prowadzenia konta bankowego czy oferowanej karty płatniczej może być wtedy spory i tak naprawdę nieopłacalny dla pożyczkobiorcy.

Koszty dotyczące opóźnienia w spłacie zobowiązania

Jeśli chcemy zaciągnąć pożyczkę, powinniśmy pamiętać o tym, żeby przeliczyć, czy będziemy w stanie poradzić sobie z comiesięcznym kosztem raty. Nigdy nie powinniśmy brać pożyczki wtedy, gdy wiemy, że możemy nie poradzić sobie z jej uregulowaniem. Także powinniśmy dopasować wysokość pożyczki oraz długość okresu spłaty do naszych indywidualnych możliwości finansowych.

Jeśli nie spłacimy zobowiązania w terminie, wtedy pożyczkodawca może zacząć naliczać nam dodatkowe opłaty. Wśród nich znajdują się przede wszystkim odsetki ustawowe za zwłokę, a także dodatkowe koszty, które mogą być znacznie wyższe. To głównie opłaty za monity, czyli przypomnienia o zadłużeniu i konieczności jego uregulowania wysyłane do klienta. Mogą mieć postać SMS-ów, telefonów, listów i każdy z nich może kosztować od kilku do kilkudziesięciu złotych. Zatem jako pożyczkobiorca powinniśmy pamiętać o tym, aby regularnie spłacać raty w wyznaczonym terminie.

Jeśli nie będziemy w dalszym ciągu płacili, wówczas bank czy firma pożyczkowa mogą rozpocząć procedurę windykacji. Dług najczęściej jest wtedy sprzedawany do firmy windykacyjnej, która stosuje szereg metod mających nakłonić dłużnika do oddania pieniędzy. To między innymi kontakt telefoniczny, listowny, ale też osobisty. Jeśli windykacja się nie powiedzie, sprawa jest najczęściej kierowana do sądu, a potem przejmuje ją komornik mający uprawnienia do zajęcia majątku dłużnika.

Jak wybrać najkorzystniejszą pożyczkę bez wysokich kosztów?

Osoby chcące uzyskać jak najbardziej atrakcyjną ofertę pożyczkową powinny poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z ofertami – można zrobić to we własnym zakresie, ale zdecydowanie najwygodniejsze jest wybranie pomocy pośrednika kredytowego. Dzięki niemu będzie można otrzymać kompleksowe wsparcie na etapie analizy zdolności kredytowej, wyboru właściwej oferty, a następnie przygotowania wniosków oraz przekazania ich do wybranych pożyczkodawców.

Warto przy tym wskazać, że pomoc pośrednika kredytowego wcale nie musi być związana z dodatkowymi opłatami. Wynika to z faktu, że pośredników opłacają banki i firmy pożyczkowe, dlatego klient nie musi już samodzielnie płacić za doradztwo. Nie oznacza to także, że jest ono związane dla niego z wyższymi opłatami – wprost przeciwnie, ponieważ pożyczkodawca może zaoferować pośrednikowi często znacznie lepsze warunki cenowe. Ponadto pośrednik może też prowadzić negocjacje w imieniu klienta.

Podsumowanie

Zatem wtedy, gdy chcemy zdecydować się na pożyczkę, musimy pamiętać o tym, że koszty związane z jej otrzymaniem to nie tylko same odsetki od oprocentowania. Oprócz nich ponosimy także inne, niekiedy znacznie wyższe wydatki, na przykład takie jak prowizja, opłaty przygotowawcze, opłaty związane z weryfikacją tożsamości, koszty dotyczące powiązanych usług czy ubezpieczenia.