wtorek, 12 czerwca 2018

Wymagania dotyczące zaciągania pożyczki i kredytu

Uzyskanie pożyczki albo kredytu nie jest obecnie skomplikowane – można dostać ją nawet przez internet. Jako wymogi trzeba spełnić, aby zdobyć finansowanie?

Pożyczki i kredyty zaciągamy na różne cele – od zakupienia mieszkania czy wybudowania domu, poprzez wykonanie remontu albo wyjazd za granicę, a skończywszy na spłaceniu posiadanego zadłużenia czy spełnieniu marzeń zakupowych.

Aby otrzymać pieniądze, konieczne jest spełnienie określonych wymogów – są one zależne w szczególności od typu pożyczki czy kredytu, od wysokości sumy do pożyczenia, od okresu spłaty, a także od naszej zdolności kredytowej oraz od samego pożyczającego. Niekiedy możemy otrzymać pożyczkę tylko na dowód, innym razem musimy dostarczyć pełną gamę dokumentów.

Jakie są zatem podstawowe wymagania, które trzeba spełnić przy zaciąganiu pożyczek i kredytów? Kiedy konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków?

Kto może otrzymać pożyczkę albo kredyt w Polsce?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, jakie są podstawowe wymagania związane z uzyskaniem pożyczki albo kredytu w Polsce. Większość pożyczkodawców i kredytodawców ma takie same wymogi podstawowe, natomiast różnią się one warunkami dodatkowymi.

Banki i pozabankowe firmy pożyczkowe wymagają przede wszystkim posiadania pełnoletniości potwierdzonej dowodem osobistym – musi być on ważny, ponieważ wtedy, gdy będzie nieważny, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. Oprócz osiągnięcia 18. roku życia należy również posiadać polskie obywatelstwo – obywatele innych krajów nie mogą uzyskać w polskich bankach i firmach pozabankowych pożyczek i kredytów.

Poza tym większość firm pożyczkowych wymaga posiadania zameldowania w Polsce, zatem jeśli na co dzień mieszkamy w innym kraju, w takim przypadku nie będziemy mogli uzyskać pożyczki albo kredytu.

To podstawowe warunki, które należy spełnić przy wnioskowaniu o pożyczkę albo o kredyt, ale w zależności od rodzaju oferty musimy spełnić też inne, dodatkowe wymagania. Najczęściej dość łagodne wymogi dotyczą pożyczek pozabankowych oraz pożyczek gotówkowych dostępnych w bankach i udzielanych na mniejsze sumy. Z kolei w przypadku pożyczek hipotecznych czy kredytów hipotecznych, które opiewają na znacznie wyższe sumy, musimy dostarczyć już dodatkowe dokumenty potwierdzające zdolność kredytową.

Czym jest zdolność kredytowa?

W kontekście udzielania pożyczek i kredytów bardzo ważne jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej – co ciekawe, jest ona nawet sprawdzana wtedy, gdy wybieramy ofertę pożyczki na dowód osobisty, czyli takiej, która nie wymaga dostarczania żadnych dodatkowych dokumentów.

Zdolnością kredytową określa się zdolność kredytobiorcy albo pożyczkobiorcy, czyli podmiotu ubiegającego się o finansowanie, do spłaty kwoty w umówionym terminie płatności.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe wskazuje, że: „przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”.

Zgodnie z polskim prawem posiadanie zdolności kredytowej jest niezbędnym warunkiem do uzyskania kredytu. W wyjątkowych sytuacjach, banki mogą udzielać także kredytów podmiotom bez zdolności, o ile zaprezentują one odpowiednie zabezpieczenia albo program uzdrowienia swojej sytuacji finansowej.

W przypadku pożyczek, które nie są regulowane Prawem bankowym, ale przepisami Prawa cywilnego, nie ma obowiązku przeprowadzania oceny zdolności kredytowej. Najczęściej jest ona jednak kontrolowana, aby bank czy firma pożyczkowa mogły mieć pewność, że klient jest godny zaufania.

Aby określić zdolność kredytową, przeprowadza się analizę zdolności kredytowej. Banki i pozabankowe firmy pożyczkowe stosują wtedy własne procedury, dlatego może okazać się, że w jednym banku otrzymamy finansowanie, natomiast w innym spotkamy się z odmową.

Na zdolność kredytową wpływają takie czynniki jak:

 • wysokość dochodów osiąganych przez klienta
 • źródła tych dochodów
 • systematyczność uzyskiwania dochodów
 • aktualne zobowiązania kredytowe
 • innego rodzaju obciążenia, na przykład alimenty
 • rodzaj kredytu albo pożyczki
 • wysokość kredytu albo pożyczki
 • okres spłaty zobowiązania
 • rodzaj rat (równe lub malejące)
 • historia kredytowa sprawdzana w bazach BIK, BIG
 • wiek klienta
 • wykształcenie klienta
 • stanowisko zajmowane przez klienta
 • liczba osób w gospodarstwie domowym klienta
 • wysokość wkładu własnego
 • dodatkowe zabezpieczenia, na przykład hipoteka, weksel in blanco, poręczenie

Wobec tego przy zaciąganiu pożyczki albo kredytu pod uwagę bierze się szeroką gamę czynników. Warto przy tym przypomnieć, że są one zależne od rodzaju pożyczki albo kredytu.

Jak najłatwiej uzyskać kredyt albo pożyczkę?

Jeśli chcemy uzyskać kredyt albo pożyczkę na korzystnych, łatwych do spełnienia warunkach, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, że sami musimy spełnić określone wymagania albo musimy przygotować się na wyższy koszt będący rekompensatą większego ryzyka dla banku lub firmy pożyczkowej.

Generalnie, najłatwiej będzie nam uzyskać pożyczkę pozabankową na niewielkie kwoty – zarówno jako chwilówką, jak i jako pożyczkę ratalną. Pozabankowe firmy pożyczkowe najczęściej oferują tak zwane pożyczki na dowód. W przypadku pożyczek on-line mamy do czynienia także z procesem weryfikacji tożsamości przez przelew z konta bankowego.

Warto jednak wskazać, że sam fakt, że firma pożyczkowa nie wymaga dodatkowych dokumentów, na przykład zaświadczenia od pracodawcy, nie oznacza, że każdy wnioskujący może otrzymać pieniądze od ręki. Firmy pozabankowe najczęściej kontrolują klientów w bazach BIK oraz BIG, czyli sprawdzają ich historię kredytową. W razie problemów ze spłatą zobowiązań w przeszłości lub aktualnymi długami możemy mieć trudności z otrzymaniem pożyczki.

Do wyboru mamy także pożyczki bez BIK, czyli bez sprawdzania klienta w bazie BIK – Biura Informacji Kredytowej, ale są znacznie droższe od zwykłych pożyczek. Wynika to właśnie z faktu, że są one mniej bezpieczne dla pożyczkodawcy, więc stosuje on wtedy wyższe koszty, aby zrekompensować sobie ryzyko.

W przypadku pożyczek bankowych wymogi są zależne głównie od wysokości pożyczki – jeśli opiewa ona na niższą sumę, w takim przypadku często nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń o dochodach. Gdy mówimy jednak o wyższej pożyczce, wtedy bank może zażyczyć sobie dodatkowej dokumentacji, wkładu własnego, zabezpieczeń.

Kiedy wymagane są dodatkowe zabezpieczenia?

Jak zaznaczyliśmy wcześniej na liście czynników wpływających na zdolność kredytową, niektóre pożyczki i kredyty wymagają zastosowania dodatkowych zabezpieczeń. Wśród najczęściej stosowanych zabezpieczeń znajdują się hipoteka w przypadku kredytów i pożyczek hipotecznych (mieszkaniowych, na budowę domu, inwestycyjnych), poręczenie innej osoby, weksel in blanco.

Dodatkowe zabezpieczenia najczęściej stosowane są w przypadku kredytów opiewających na wyższe sumy. Gdy chcemy uzyskać kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, to właśnie mieszkanie jest zabezpieczeniem – gdy nie będziemy spłacali zobowiązania, wówczas będziemy mogli narazić się na utratę nieruchomości. Oprócz tego zabezpieczenia mogą być wymagane w przypadku pożyczek gotówkowych na wyższe sumy, gdy klient nie ma wystarczającej zdolności kredytowej. Także są one spotykane w przypadku kredytów samochodowych.

Warto skorzystać z pomocy pośrednika kredytowego

Znalezienie odpowiedniego kredytu albo pożyczki może być bardzo dużym problemem, jeśli nie mamy rozeznania w tej dziedzinie. Nie musimy jednak poświęcać czasu na zapoznanie się z wszystkimi ofertami bankowymi i pozabankowymi – wystarczy udać się do biura pośrednika kredytowego, który będzie w stanie zapewnić nam pełną obsługę.

Pośrednik kredytowy jest w stanie poprowadzić klienta przez cały proces pozyskiwania finansowania – od momentu przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej, przez przedstawienie różnych ofert bankowych i pozabankowych, a skończywszy na przygotowaniu i złożeniu wniosku i podpisaniu umowy.

Nie musimy także płacić za korzystanie z pomocy pośrednika kredytowego – jego obsługa jest opłacana przez banki i firmy pożyczkowe, więc klient nie musi płacić za nią dodatkowo. Nie oznacza to jednak, że klient musi płacić więcej za pożyczkę albo kredyt. Co więcej, dzięki współpracy z pośrednikiem może on liczyć na jeszcze atrakcyjniejsze ceny.

Dzięki pomocy pośrednika kredytowego znalezienie odpowiedniego kredytu albo pożyczki w przystępnej cenie i na dogodnych warunkach nie jest takie trudne. Pośrednik kredytowy zadba o to, aby oferta była tania, korzystna, bezpieczna i szybka.

Podsumowanie

Zatem wtedy, gdy chcemy uzyskać pożyczkę albo kredyt, powinniśmy spełnić określone wymogi. To, które z nich będą miały zastosowanie, zależne jest już od rodzaju kredytu albo pożyczki oraz od banku lub firmy pożyczkowej. Zasadniczo wtedy, gdy planujemy pożyczyć niewielką sumę, nie musimy posiadać dużej zdolności kredytowej, natomiast wtedy, gdy mówimy o większych kwotach, musi być ona również wyższa. Niekiedy wymagane są również dodatkowe zabezpieczenia czy wkład własny.Aby znaleźć optymalną ofertę pożyczki albo kredytu na dogodnych warunkach, a także w przystępnej cenie, warto także skorzystać z pomocy pośrednika kredytowego. Ten ekspert będzie mógł dokonać dla nas analizy dostępnych na rynku ofert kredytowych i pożyczkowych i doradzić, która z nich będzie najbardziej opłacalna.